تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان

خط تخریبی سلطنت طلبان در دستور کار جدید بی بی سی

بی بی سی
 • چه کسی اولین بار تصویر" امام" را در ماه دید؟

  دیدن تصویر آیت الله خمینی در ماه، سالهاست که از سوی اپوزیسیون ایران به عنوان حربه جمهوری اسلامی برای تقدس بیش از حد آیت الله خمینی بکار گرفته می شود. اما به راستی چه کسی اولین بار تصویر او را در ماه دید؟

 • ساواک؛ محافظ تاج و تخت پهلوی یا عامل سقوط محمدرضا

  ساواک سه سال بعد از کودتای 28 مرداد 32 برای حفظ تاج و تخت تاسیس شد اما مدتی بعد یکی از دلایل سقوط حکومت پهلوی شد.

 • روز جهانی زن؛ تصویر غرب از زن ایرانی

  تلاش رسانه های غربی برای ارائه تصویری غیر واقعی از زنان ایران برخاسته از خواستگاه سیاسی صاحباناین رسانه هاست.این رسانه های با پوشاندن واقعیت زن غربی همواره در تلاش هستند تا کشورهای خود را الگویی مناسب برای تساوی حقوق زنان با مردان معرفی کند.  

 • چرا بی بی سی جنایت کشورش در یمن را می پوشاند؟

  بی بی سی فارسی همواره سعی کرده تا کشورش را منتقد سیاست های عربستان در جنگ با یمن نشان دهد.اما با نگاهی به آنچه در گفته ها و رفتار مقامات کشور بریتانیا می گذرد جنایت این کشور در کشتار کودکان و غیرنظامیان یمن آشکار می شود.

 • دوگانگی بی بی سی در تعریف مردم ایران

  بی بی سی با اغاز نا آرامی ها در ایران تماش تلاش خود را برای تقسیم مردم ایران به دو قطب موافق و مخالفان نظام انجام داد. اما انگار حضوره گسترده و یکپارچه مردم ایران در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب ایران ناکامی دیگری را برای این رسانه رقم زد.نشانه های این ناکامی را می توان در سکوت این رسانه در برابر این حضور چشمگیر دید.