تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
2921
09:45  1396/07/19  

ترامپ: بیایید تست آی کیو بگیریم من ابله هستم یا تیلرسون

ترامپ:ترامپ:

دونالد ترامپ در مورد گزارشی از تیلرسون که در آن عنوان شده بود ترامپ ابله است گفت.

دونالد ترامپ در مورد گزارشی از تیلرسون که در آن عنوان شده بود ترامپ ابله است گفت: این خبر جعلی است ولی اگر تیلرسون راجب من همچین حرفی زده باشد اشکال ندارد بیایید تست آی کیو بگیریم تا مشخص شود چه کسی ابله است.

نظر دهید
مطالب مرتبط