<-- Twitter Summary card images must be at least 120x120px -->
3473

حمله پدر قربانیان آزار جنسی به پزشک سابق تیم ژیمناستیک

خبرگزاری رویتر
1396/11/14 11:28

پدر سه دختر قرباني سوء استفاده جنسي توسط لَري ناصر، پزشک سابق تيم ملّي ژيميناستيک آمريکا، در جلسه محاکمه متهم به سمت وي حمله ور شد.

وی پیش از حمله از قاضی خواست که با لری ناصر به مدت پنج دقیقه یا یک دقیقه در یک اتاق تنها باشند. درخواستی که از سوی قاضی رد شد.