<-- Twitter Summary card images must be at least 120x120px -->
3616

ريو دو ژانيرو به ارتش برزيل واگذار شد

رویترز
1396/12/12 11:23
اداره امنیتی ایالت ریودوژانیروی برزیل به طور کامل به ارتش این کشور واگذار شد. این دستور در واقع واکنش میشل تمر رئیس جمهور برزیل به موج خشونت‌های مسلحانه است که این شهر را در بر گرفته است.