<-- Twitter Summary card images must be at least 120x120px -->
3630

نشست سالانه بزرگترین حزب جهان

رویترز
1396/12/15 09:30
نشست 10 روزه کنگره خلق چین با سه هزار نفر از نمایندگان در پکن پایتخت این کشور آغاز شد.