<-- Twitter Summary card images must be at least 120x120px -->
3636

هشتاد و هشتمین نمایشگاه خودروی ژنو

رویترز
1396/12/17 08:41
شهر ژنو سوئیس به مدت ۱۱ روز مرکز خودروی جهان خواهد بود و ۹۰۰ مدل خودرو را به صورت همزمان برای هفتصد هزار بازدیدکننده به نمایش درخواهند آورد.