<-- Twitter Summary card images must be at least 120x120px -->
3642

حضور نیروهای نظامی روسیه در سوریه

رویترز
1396/12/19 09:24
نیروهای نظامی روسیه که در سوریه حضور دارند کمتر در انظار عمومی ظاهر می‌شوند با این حال بخشی از این نیروها هم‌اینک در راستای حفظ آتش‌بس در برخی مناطق از جمله غوطه شرقی و حومه دمشق حضور دارند.