<-- Twitter Summary card images must be at least 120x120px -->
3664

ساخت آزمایشی دیوار مرزی آمریکا با مکزیک آغاز شد

یواس ای تودی
1396/12/23 10:24
وعده انتخاباتی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا برای ساخت دیوار مرزی با مکزیک یک گام به واقعیت نزدیک‌تر شده است.سن دیگو، بزرگترین شهر مرزی میان آمریکا و مکزیک است که به طور رسمی معترض برنامه‌های ترامپ از جمله علیه مهاجران است.