<-- Twitter Summary card images must be at least 120x120px -->
3709

برج ترامپ آتش گرفت

یواس ای تودی
1397/01/19 09:13
طبقه پنجاهم برج «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا در نیویورک دچار آتش سوزی شد که در جریان این حادثه یک نفر کشته و چهار تن زخمی شدند.