<-- Twitter Summary card images must be at least 120x120px -->
3744

فرار مهاجران از امریکا به کانادا با پای پیاده

خبرگزاری رویترز
1397/01/28 08:39
هراس و نگرانی از سیاست های شدید دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده سبب شده است تا شمار زیادی با پای پیاده فرار کرده و از مرز این کشور به کانادا بروند.