تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
3833
11:01  1397/02/26  

وزیر دارایی آلمان: حق حاکمیت اروپا برای بقای این اتحادیه ضروری است

وزیروزیر

اولاف شولتس گفت: آنچه به ما امکان می‌دهد از خودمان دفاع کنیم و به حیاتمان ادامه دهیم، حق حاکمیت اتحادیه اروپاست.

اولاف شولتس، وزیر دارایی آلمان روز سه‌شنبه اعلام کرد اتحاد کشورهای اروپایی در مسائلی چون اختلاف با واشینگتن بر سر اخذ تعرفه از برخی کالا‌ها و منازعه با آمریکا در خصوص باقی ماندن در توافق هسته‌ای ایران، نشانه‌ای امیدبخش به شمار می‌رود.وی در این خصوص به نمایندگان پارلمان آلمان گفت: «آنچه به ما امکان می‌دهد از خودمان دفاع کنیم و به حیاتمان ادامه دهیم، حق حاکمیت اتحادیه اروپاست.»

نظر دهید
مطالب مرتبط