<-- Twitter Summary card images must be at least 120x120px -->
3972

بازگشت آوارگان سوری به شهرهایشان

خبرگزاري مهر
1397/04/19 22:20
گروهی از آوارگان سوری زیر نظر سازمان امنیت ملی لبنان، از طریق منطقه ایست و بازرسی وادی حمید شهر عرسال لبنان را به مقصد جرود ترک کردند تا وارد سوریه شوند.