<-- Twitter Summary card images must be at least 120x120px -->
4092

زندگی زیر سایه جنگ

منابع خارجی
1397/05/16 21:14
مردم یمن به مردمانی شجاع، صبور، قانع، پرتلاش معروف هستند. نه فقط در این چند سال جنگ و تجاوز سعودی‌ها، اصلاً سبک زندگی مردم یمن با قناعت و مقاومت پیوند دارد. ملتی رنج‌کشیده  که توان مقابله اجتماعی با پدیده شوم جنگ و تجاوز را به دست آورده است. آنها با خونسردی کامل، مسئولیت‌های شهری را تقسیم کرده‌اند و در سایه جنگ و در غیاب ثبات سیاسی، خودشان زندگی را در شهرهای مختلف برای خود راحت می‌کنند.