<-- Twitter Summary card images must be at least 120x120px -->
4096

آتش سوزی مرگبار در یونان

منابع خارجی
1397/05/17 00:03

افزایش قربانیان آتش سوزی مرگبار در تابستان داغ یونان به یک تراژدی بزرگ تبدیل شده است، امروز شمار این قربانیان به عدد تکان دهنده ۹۰ نفر رسید، در حالی که منابع بیمارستانی آتن گفته اند که هنوز چند نفر از مصدومان حال وخیم دارند. دو نفر نیز میزان سوختگی شان به اندازه ای است که نتوانسته اند هویت شان را مشخص کنند. در این حال افکار عمومی یونان دولت این کشور را به دلیل ناتوانی در مهار این فاجعه به چالش کشیده اند.