<-- Twitter Summary card images must be at least 120x120px -->
4301

رونمایی از نخستین جت آتش‌نشان

خبرگزاري مهر
1397/07/08 17:46
همزمان با ۷ مهر روز آتش نشان و ایمنی، متخصصان صنایع هوایی وزارت دفاع برای نخستین بار در کشور موفق به طراحی و ساخت سامانه آتش نشانی هوایی پیشرفته سنگین برای اطفاء آتش سوزی های گسترده توسط هواپیماهای جت شدند.