<-- Twitter Summary card images must be at least 120x120px -->
4349

سربازان آسیب دیده از جنگ سوریه‎

منابع خارجی
1397/07/18 22:38
سربازان ارتش سوریه که در جنگ این کشور با تروریست ها دچار قطع عضو شده اند، زندگی با معلولیت های ناشی از جنگ را می آموزند.