<-- Twitter Summary card images must be at least 120x120px -->
4492

فرار از زندگی مدرن به سلول انفرادی‎

منابع خارجی
1397/09/06 19:15
شهروندان کره جنوبی در شهر هونگ چئون برای فرار از زندگی مدرن، به صورت داوطلبانه چند روزی خود را درون سلول هایی شبیه زندان حبس می کنند تا حداقل برای چند روز زندگی بدون مظاهر مختلف تکنولوژی را تجربه کنند.