<-- Twitter Summary card images must be at least 120x120px -->
4593

سرمای منفی ۴۰ درجه در سردترین شهر جهان

منابع خارجی
1397/10/18 16:08

دمای هوا در شهر یاکوتسک، در جنوب سیبری که یکی از سردترین شهرهای جهان به شمار می رود در ماه ژانویه به طور متوسط به ۴۰ درجه زیر صفر می رسد.