<-- Twitter Summary card images must be at least 120x120px -->
5614

مشکل آب آلوده در عراق‎

Aljazeera
1397/11/23 17:24

در طی ماه های اخیر حدود ۱۱۸ هزار شهروند عراقی به دلیل بیماری های ناشی از آلودگی آب روانه بیمارستان شده اند.