<-- Twitter Summary card images must be at least 120x120px -->
7634

تیراندازی در هلند‎

منابع خارجی
1397/12/28 18:15
در تیراندازی تروریستی در شهر اوترخت هلند ۳ نفر کشته و ۹ تن زخمی شدند.