تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان

فخرآور: اپوزیسیون سلطنت طلب خوش قلب اما نادان هستند

اپوزیسیون

همایش مجاهدین در پاریس، واکنش ها در لندن و لس آنجلس

روز شنبه، دهم تیرماه 1396 همایش سالیانه مجاهدین خلق ایران، از گروه های اپوزسیون ایران در پاریس فرانسه برگزار شد.

بی بی سی روحانی را سانسور کرد؟

بی بی سی فارسی از جمله رسانه های مدعی دفاع از  حقوق خانواده و به ویژه زنان است . این رسانه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران  ابتدا وعده پرداختن به زندگی نامزدها این انتخابات را می دهد. اما از آنجا که کاندیدای مورد حمایت بی بی سی فارسی در این میدان حرفی برای گفتن در برابر رقبا ندارد، بی بی سی این بخش را به کل حذف کرده و وعده اش را زیر پا می گذارد

بیست و هشت مرداد و آقای نخست وزیر؛ نودثانیه 64

در این فتوکلیپ 90 ثانیه ای اتفاقات یک هفته گذشته ایران را با هم مرور می کنیم. این فتو کلیپ هر جمعه از سایت رصد تی وی منتشر می شود.

پرونده ویژه