تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان

قهر و آشتی های بی بی سی با حسن روحانی

بی بی سی

عقب نشینی بی بی سی به قیمت عدم رویارویی با مردم ایران

با هر بار مطرح شدن "جدایی حساب مردم و حکومت، در ایران" از زبان مخالفان ایران بی بی سی با تازه خواندن این صحبت ها به تبلیغ ان می پردازد اما سوال مخاطبین این رسانه ازاقدامات ضد بشری این مقامات با مردم ایران و حتی با مردم خود ، بی بی سی را وادار به عقب نشینی از مواضع خود کرده است.

همه پرسی برای استقلال؛آزادی خواهی یا تجزیه طلبی؟

بی بی سی فارسی در حالی که همه پرسی برای استقلال کردستان عراق را تحولی نو می خواند همین اتفاق برای استقلال اسکاتلند را اقدامی احساسی و نادرست می داند.چرا که استقلال این کشور منافع بریتانیا و ملکه انگلیس را به خطر می اندازد.

بی بی سی از استقلال کردستان عراق چه می خواهد؟

برای بی بی سی فارسی مهمتر از موضوع استقلال اقلیم کردستان عراق، تأثیر این همه پرسی بر کردهای دیگر منطقه است به خصوص کردهای ایران، ترکیه و سوریه. به همین دلیل تلاش می کند آنها را در یک فضای احساسی به مخالفت با دولتهای کشورشان تشویق کند.

حمله تروریستی خوب و بد؛ استفاده ابزاری از واژه "تروریست" در بی بی سی

برخلاف ادعاهای مطرح شده، سیاست یک بام و دو هوای بی بی سی فارسی روشن تر شده است، سیاستی که بر اساس منافعش اقدام داعش در لندن را "تروریستی" و در عراق "حمله دولت اسلامی" می داند.

پرونده ویژه