تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان

29 اسفند؛ نفت ایران میلی بود ملی شد

انگلیس

رونمایی از مدیر بی بی سی فارسی

حدود یک سال پس از انتصاب رزیتا لطفی به عنوان مدیر بی بی سی فارسی و غیبت وی در این مدت، سر انجام به صورت رسمی از او رونمایی شد .

خیانت ملکه به شاه؛ تحقیر پاسپورت پهلوی

محمدرضا پهلوی در زمان خروجش از ایران قصد پناهندگی در بریتانیا را داشت که با مخالفت ملکه روبرو شد. 

بحران اتحاد در اتحادیه اروپا

اگر روزی گمان می رفت که بحران اتحاد در اتحادیه اروپا فقط بخاطر بحران اقتصادی سال های اخیر در این قاره است؛ حالا دیگر جای تردیدی نیست که اتحادیه اروپا عملا دیگر اتحادیه نیست.

پرونده ویژه