تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان

ساواک؛ محافظ تاج و تخت پهلوی یا عامل سقوط محمدرضا

پهلوی

چه کسی اولین بار تصویر" امام" را در ماه دید؟

دیدن تصویر آیت الله خمینی در ماه، سالهاست که از سوی اپوزیسیون ایران به عنوان حربه جمهوری اسلامی برای تقدس بیش از حد آیت الله خمینی بکار گرفته می شود. اما به راستی چه کسی اولین بار تصویر او را در ماه دید؟

نور پهلوی، مدل موفق یا پرنسس سهل انگار؟

نور پهلوی، دختر بزرگ رضا پهلوی فرزند آخرین شاه ایران، چند ماه پیش بود که با کمپانی ماری کلر (Marie Claire) وارد دنیای حرفه ای مدلینگ شد اما این ورود به عرصه مدلینگ با حاشیه همراه بود.

یک تجزیه طلب: مریم رجوی خائن به کشور است!

علیرضا نوری زاده درباره اعتراضات اخیر در ایران، از اظهار نظرهای مریم رجوی که سابقه همکاری با صدام را در جنگ هشت ساله دارد؛ به شدت انتقاد کرد. این درحالی است که خودش نیز به خاطر همکاری با تجزیه طلبان ایران، خائن به کشور محسوب می شود.

نقش صدای آمریکا در اغتشاشات اخیر

با نگاهی به عملکرد رسانه های دولتی اپوزیسیون در طی روزهای منتهی به اعتراضات اخیر به "شواهدی" میرسیم که تئوری "توهم توطئه داشتن نسبت به آنها" را رد می کند.

پرونده ویژه