تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان

خبرهای آمد نیوز صدای دوستانش را هم در آورد

اپوزیسیون

فرشگردی ها چه کسانی هستند؟ شورای ملی دوم در راه است؟

اعضای موسس فرشگرد را 40 نفر از جمهوری خواهان و مشروطه خواهان خارج از ایران تشکیل می دهند که عمدتا جوان هستند و زیر 40 سال سن دارند. می گویند هیچ آلترناتیوی برای ایران ندارند اما رضا پهلوی را حامی خود و محور اپوزسیون برای اتحاد می دانند.

رفتارهای تجزیه طلبی مشکوک رضا پهلوی و سکوت سلطنت طلبان

چندی پیش علیرضا نوری زاده از جلسه محرمانه شاهزاده رضا پهلوی با سران گروههای تجزیه طلب کُرد در دفتر کارش خبر داد، خبری که با وجود واکنش طرفداران احزاب کُرد به آن، با سکوت حیرت انگیز رضا پهلوی و طرفداران سلطنت مواجه شد.

تریبون تلویزیون اینترنشنال در خدمت گروه تروریستی و تجزیه طلب الاحواز

تلویزیون اینترنشنال در اقداتی حمایتی دقایقی به گروه تجزیه طلب احواز تریبون داد تا سخنگوی این جنبش جملاتی علیه ایران بیان کند.

محمدرضا، فرح و رضا؛ فساد و فساد و فساد

مصاحبه های احمد علی انصاری نشان میدهد فساد از ویژگی های جدانشدنی این خانواده است. فرح پهلوی و رضا پهلوی تا کنون درباره این اتهامات فقط سکوت کرده اند.

پرونده ویژه