تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان

برخورد دوگانه فخرآور با سیل ایران و آمریکا

مبارزه با تجزیه طلبان، نقطه اختلاف شاهزاده با پدرش

مذاکره و همنشینی شاهزاده با تجزیه طلبان را می توان خیانت به آرمانهای ایران دوستان و خاندان پهلوی دانست. آیا شاهزاده ای که با دشمنان پدرش همنشینی می کند می تواند حافظ تاج و تخت او باشد.

همراهی شاهزاده با تجزیه طلبان و سکوت اپوزسیون

اخیرا شاهزاده بار دیگر در جلسه ای با حضور افراد تجزیه طلبی حضور یافته و آنان را تأیید کرده است. از این رو به نظر می رسد رضا پهلوی با آنها به توافق رسیده، که باعث شده تجزیه طلبان از او حمایت کنند

آمد نیوز جدید ترین عضو اپوزسیون تجزیه طلبان

جدیدترین عضو خانواده اپوزسیون تجزیه طلب را می توان روح الله زم و رسانه تحت مدیریتش آمدنیوز دانست. چند ماهی است که زم با همراهی مهدی جلالی تهرانی و کاوه آهنگری گروهی را تحت عنوان جریان سوم با هدف فدرالیزه کردن ایران ایجاد کرده اند.

آزمون جدید سلطنت طلبان؛ رضا پهلوی یا مجاهدین

برخی از سلطنت طلبان و طرفداران شاهزاده رضا پهلوی به مانند علیرضا نوری زاده اخیرا از هاشم خواستار، معلم بازنشسته ای که حمایت تمام قد سازمان مجاهدین خلق را دارد حمایت کرده اند و این یعنی بازی در زمین مریم رجوی و خیانت به خاندان پهلوی.

پرونده ویژه