تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان

موشن گرافیک تجزیه ایران از جعفر رائد تا علیرضا نوری زاده

سلطنت طلب

دور شدن سایه جنگ(3)؛ از خیانت شاهزاده تا آشتی ملی

با روی کار آمدن ترامپ، کشورهای منطقه بر طبل جنگ علیه ایران می کوبند. این اقدام پیامد هایی دارد؛ از جمله لابی رضا پهلوی و مجاهدین خلق و تجزیه طلب ها با کابینه ترامپ است. در این بین بخشی از اصلاح طلب ها به رهبری خاتمی به قول خود بدنبال آشتی ملی هستند؛ طرحی که اگر چه در ظاهر آنها را از اپوزسیون جدا می کند اما فضایی دو قطبی در دل این جریان را سبب شده است.

پشت پرده فریاد غرب از نقض حقوق بشر

در حالی که کشورهای غربی با متهم کردن دیگر کشورها به "نقض حقوق بشر" سعی در القای نگرانی خود از پایمال شدن حقوق انسانی دارند، اقدامات انها نشان از کارنامه سیاه این کشورها در این زمینه دارد. 

مدیر جدید صدای آمریکا تجزیه طلب یا مطیع تندروها؟

با تغییر مدیر کل صدای آمریکا ، بخش فارسی این رسانه سیاست تجزیه ایران را دنبال می کند.

صدای آمریکا ،دلسوز کودتاگران خاورمیانه

صدای آمریکا نگران بی کار شدن کودتاگران ترکیه است. کودتاگرانی که به کشور خود خیانت کرده اند.

پرونده ویژه