تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان

خسروی فرد: بی بی سی حامی روحانی است

بی بی سی

طریق عشق تا یک توصیه؛ نود ثانیه 70

در این فتوکلیپ 90 ثانیه ای اتفاقات یک هفته گذشته ایران را با هم مرور می کنیم. این فتو کلیپ هر جمعه از سایت رصد تی وی منتشر می شود.

بوی ماه مهر ؛ نود ثانیه 69

در این فتوکلیپ 90 ثانیه ای اتفاقات یک هفته گذشته ایران را با هم مرور می کنیم. این فتو کلیپ هر جمعه از سایت رصد تی وی منتشر می شود.

پیش از انقلاب اعضای مجلس نمایندگان مردم نبودند

ناصر شاهین پر، تاریخ شناس و مدیر اقتصادی دوره پهلوی، مهمان برنامه علی رضا نوری زاده شد.

پرونده ویژه