تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان

دنیای بدون جنگ ابی و شادمهر در عربستان

خسروی فرد: بی بی سی حامی روحانی است

 بی بی سی فارسی در بخش خبری تحلیلی 60 دقیقه خود به موضوع بحران های محیط زیستی و اهمیت آن برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران می پردازد.

طریق عشق تا یک توصیه؛ نود ثانیه 70

در این فتوکلیپ 90 ثانیه ای اتفاقات یک هفته گذشته ایران را با هم مرور می کنیم. این فتو کلیپ هر جمعه از سایت رصد تی وی منتشر می شود.

بوی ماه مهر ؛ نود ثانیه 69

در این فتوکلیپ 90 ثانیه ای اتفاقات یک هفته گذشته ایران را با هم مرور می کنیم. این فتو کلیپ هر جمعه از سایت رصد تی وی منتشر می شود.

    پرونده ویژه