تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان

فخرآور: اپوزیسیون سلطنت طلب خوش قلب اما نادان هستند

اپوزیسیون

شورای ملی جوانمرگ شد / بیانیه رضا پهلوی

شورای ملی ایران که در فروردین سال 1392 به همت رضا پهلوی و قشر زیادی از اپوزسیون جمهوری اسلامی در پاریس تاسیس شده بود، حالا و پس از گذشت تنها چهار سال از عمر آن از هم فروپاشید.

8 شهریور، روز تعیین سرنوشت شاهزاده/ قمار دو سر باخت رضا پهلوی

درگیری شهرام همایون با دفتر سیاسی رضا پهلوی، دو راهی سختی را پیش روی شاهزاده گذاشته است. حالا دعوت تلویزیون اندیشه در روز 8 شهریور از شاهزاده و حضور یا عدم حضور وی، سرنوشت سیاسی او را مشخص خواهد کرد.

پرونده ویژه