تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان

"فایل صوتی منتشر شده از جلسه محرمانه رضا پهلوی"

پهلوی

همایش مجاهدین در پاریس، واکنش ها در لندن و لس آنجلس

روز شنبه، دهم تیرماه 1396 همایش سالیانه مجاهدین خلق ایران، از گروه های اپوزسیون ایران در پاریس فرانسه برگزار شد.

فخرآور؛ از پیش بینی های غلط تا توجیه اشتباهات

فخرآور اپوزیسیون ایرانی،  در مسیر مطرح کردن خود مدتی است  با مشکلات مختلف روبرو می شود؛ از پیش بینی های غلط گرفته تا توجیه اشتباهات خود.

انتخابات آزاد از که آموختی؛ گفت از شورای ملی!

با وجود تخلف های بسیار در انتخابات درون سازمانی شورای ملی، این شورا هنوز هم مدعی برگزاری انتخابات آزاد در ایران است.

پرونده ویژه