تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان

دعوا واختلاف، واکنش اپوزیسیون به صحبت های ترامپ

سلطنت طلب

فخرآور: اپوزیسیون سلطنت طلب خوش قلب اما نادان هستند

فخر آور که این روزها بابت برخی اظهاراتش درباره فرح پهلوی مورد انتقاد برخی اپوزیسیون قرار گرفته است در برنامه خود گفت این اپوزیسیون خوش قلب اما نادان هستند.

شورای ملی جوانمرگ شد / بیانیه رضا پهلوی

شورای ملی ایران که در فروردین سال 1392 به همت رضا پهلوی و قشر زیادی از اپوزسیون جمهوری اسلامی در پاریس تاسیس شده بود، حالا و پس از گذشت تنها چهار سال از عمر آن از هم فروپاشید.

8 شهریور، روز تعیین سرنوشت شاهزاده/ قمار دو سر باخت رضا پهلوی

درگیری شهرام همایون با دفتر سیاسی رضا پهلوی، دو راهی سختی را پیش روی شاهزاده گذاشته است. حالا دعوت تلویزیون اندیشه در روز 8 شهریور از شاهزاده و حضور یا عدم حضور وی، سرنوشت سیاسی او را مشخص خواهد کرد.

پرونده ویژه