تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان

آمد نیوز جدید ترین عضو اپوزسیون تجزیه طلبان

سلطنت طلب

فرار مالیاتی ملکه به قیمت محروم کردن مردم

انتشار اسناد سرمایه‌گذاری ثروتمندان جهان در مخفیگاه های مالیاتی،که به قیمت محروم کردن میلیون ها شهروند از در امدهای مالیاتی انجام شده واکنش هایی را به همراه داشته است. در این بین نام ملکه بریتانیا نیز به چشم می خورد اما بی بی سی فارسی می گوید:"این تبادلات مالی از نظر قانونی هیچ تخلفی محسوب نمی‌شوند. "

فخرآور: اپوزیسیون سلطنت طلب خوش قلب اما نادان هستند

فخر آور که این روزها بابت برخی اظهاراتش درباره فرح پهلوی مورد انتقاد برخی اپوزیسیون قرار گرفته است در برنامه خود گفت این اپوزیسیون خوش قلب اما نادان هستند.

همایش مجاهدین در پاریس، واکنش ها در لندن و لس آنجلس

روز شنبه، دهم تیرماه 1396 همایش سالیانه مجاهدین خلق ایران، از گروه های اپوزسیون ایران در پاریس فرانسه برگزار شد.

بی بی سی روحانی را سانسور کرد؟

بی بی سی فارسی از جمله رسانه های مدعی دفاع از  حقوق خانواده و به ویژه زنان است . این رسانه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران  ابتدا وعده پرداختن به زندگی نامزدها این انتخابات را می دهد. اما از آنجا که کاندیدای مورد حمایت بی بی سی فارسی در این میدان حرفی برای گفتن در برابر رقبا ندارد، بی بی سی این بخش را به کل حذف کرده و وعده اش را زیر پا می گذارد

پرونده ویژه