تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان

همایش مجاهدین در پاریس، واکنش ها در لندن و لس آنجلس

بی بی سی روحانی را سانسور کرد؟

بی بی سی فارسی از جمله رسانه های مدعی دفاع از  حقوق خانواده و به ویژه زنان است . این رسانه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران  ابتدا وعده پرداختن به زندگی نامزدها این انتخابات را می دهد. اما از آنجا که کاندیدای مورد حمایت بی بی سی فارسی در این میدان حرفی برای گفتن در برابر رقبا ندارد، بی بی سی این بخش را به کل حذف کرده و وعده اش را زیر پا می گذارد

بیست و هشت مرداد و آقای نخست وزیر؛ نودثانیه 64

در این فتوکلیپ 90 ثانیه ای اتفاقات یک هفته گذشته ایران را با هم مرور می کنیم. این فتو کلیپ هر جمعه از سایت رصد تی وی منتشر می شود.

از مصدق تا المپیک؛ نود ثانیه 61

در این فتوکلیپ 90 ثانیه ای اتفاقات یک هفته گذشته ایران را با هم مرور می کنیم. این فتو کلیپ هر جمعه از سایت رصد تی وی منتشر می شود.

پرونده ویژه