تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان

توافقنامه ایران و چین؛ میدان مسابقه اپوزیسیون برای جلب رضایت دولت های خارجی

آوازه آزادی مطبوعات در غرب از دور خوش است

آزادی مطبوعات و رسانه یکی از موضوعاتی است که همواره کشورهای اروپایی و آمریکا مدعی آن بوده اند.اما با نگاهی دقیق تر متوجه خواهیم شد وضعیت آزادی مطبوعات در غرب به شدت انحصاری و ناعادلانه است.

اردشیر زاهدی: وزیر خارجه آمریکا غلط کرده است

اردشیر زاهدی وزیر خارجه دوران سلطنت پهلوی در مصاحبه با بی بی سی درباره استفاده ی مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا از واژه ی جعلی خلیج ع ر ب ی عنوان کرد وی غلط کرده است که از این عبارت استفاده کرده است.

مجری بی بی سی :"هیچ سندی وجود ندارد"

در حالی که مقامات آمریکایی دلیل حمله موشکی این کشور به پایگاه هوایی در سوریه را حمله شیمیایی دولت سوریه به "خان شیخون" عنوان می کنند،مجری بی بی سی به نبودن هیچ سندی در این زمینه اعتراف می کند.

    پرونده ویژه