تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان

مجری بی بی سی :"هیچ سندی وجود ندارد"

هشتم تیر روز مبارزه با سلاح های شیمیایی و میکروبی

هر ساله در ایران هشتم تیر ماه مراسم یادبود قربانیان حمله شیمیایی سردشت برگزار می شود.

چرا سه نماینده آمریکا درخواست ویزا به ایران کردند؟

درخواست ویزا برای ورود به ایران دو رو دارد، یکی دخالت در امور کشور است و دیگری اتهام حقوق بشری به ایران.

نامزدهای بحران طلب در انتخابات آمریکا

نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا، ایران را به عنوان یک موضوع برای جذب آرای بیشتر تبدیل کرده اند، وجه اشتراک تمام این نامزدها تنش با ایران است.

محدودیت ویزا برای ایرانیان و تساهل بی بی سی

با وجود اینکه آمریکا طرح محدودیت ویزا را اجرایی می کند، بی بی سی قصد دارد این قانون را خارج از چارچوب های توافق هسته ای نشان دهد.

    پرونده ویژه