تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان

صدا گذاری ترفند جدید بی بی سی برای اختلاف افکنی

بی بی سی

دعوای این روزهای بی بی سی و آمد نیوز چقدر جدی است؟

آنچه این روزها شاهد ان هستیم، دعوای آمد نیوز با بی بی سی فارسی است؛ با بررسی فعالیت های اخیر این رسانه ها متوجه خواهیم شد که اختلاف این دو رسانه با یکدیگر تا چقدر جدی و یا غیر واقعی است.

شخصیت سازی جدید بی بی سی از رضا پهلوی؛ شاهزاده جمهوری خواه

رضا پهلوی در مصاحبه های اخیرش اعلام کرده انتخاب نوع حکومت را به رای خود مردم میگذارد،موضوعی که به مذاق هواداران نظام پادشاهی چندان خوش نیامد.

تکرار یک دروغ؛ سایه جنگ بر سر ایران

 بی بی سی فارسی برای برگرداندن ایران به میز مذاکره با غرب باردیگر افکار عمومی مردم ایران را هدف قرار داده اند برای همین هم با پرداختن به بودجه نظامی ایران دلیل هر نقص و کمبودی در ایران را هزینه های این کشور در بحث دفاعی و نظامی اش بخواند.

بیان واقعیت یا نظر شخصی خبرنگاران بی بی سی؟

یکی از ملاک های ارزش گذاری برای یک رسانه، بیان واقعیتها در ارائه اخبار به دور از هرگونه جانبداری است.

پرونده ویژه