تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان

تبعیدگاه مجریان بی بی سی

بی بی سی

حمله موشکی ایران به داعش و واکنش بی بی سی

حمله موشکی ایران به مواضع داعش در سوریه با واکنش های مثبت و گاها منفی در داخل و خارج از این کشور مواجه شد. در این میان رسانه های غربی تلاش کردند تا به صورت مستقیم و غیر مستقیم حمله موشکی ایران را کم اهمیت جلوه دهد.

تردستی بی بی سی با معنای واژه "آتش به اختیار"

استفاده از تعبیر آتش به اختیار از سوی رهبر ایران تفاسیر گوناگونی را در پی داشته، در این میان بی بی سی سعی کرد برداشتهای منفی خود را از این فرمان به مخاطبانش القا کند.

حمله تروریستی تهران و عاملان آن (قسمت دوم)

بسیاری از تحلیل گران حادثه تروریستی مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی در تهران را صرفا بر عهده داعش نمی دانند.

کارشناس بی بی سی: "رضا پهلوی" و "مریم رجوی" شیاد هستند

دیدارهای اخیر رهبران دو جریان سیاسی اپوزسیون ایران با سناتورهای جنگ طلب آمریکایی و نامه نگاری های آنها با ترامپ واکنش های زیادی به همراه داشته است . 

پرونده ویژه