تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان

اردشیر زاهدی: وزیر خارجه آمریکا غلط کرده است

جناب شاهزاده تجزیه طلب ها شیر وخورشید را دوست ندارند - بخش سوم

در بخش اول و دوم این ویدئو با استناد به فکت های مختلف از برنامه ی همه جانبه ی دشمنان ایران بویژه اسرائیل برای نابودی و تجزیه ایران گفتیم و از طرح نفود نرم تجزیه طلبان به رسانه های اپوزسیون خبر دادیم. در بخش آخر می خواهیم به نفوذ جریان تجزیه طلب به حلقه نزدیکان یکی از رهبران شاخص اپوزسیون پرداخته و علل آن را بررسی کنیم.

شورای گذار و پروژه لیبی سازی ایران

حسن شریعتمداری دبیر کل و برخی اعضای شورای مدیریت گذار از فرآیند برخورد جامعه جهانی با ایران همانند لیبی حمایت کرده اند. تفکر خطرناکی که می تواند منجر به نابودی ایران شود.

زندگی لاکچری کارشناس ارشد بی بی سی با پول مردم ایران

در روزهای اخیر خبری مبنی بر اختلاس شرکت بازرگانی پتروشیمی در ایران منتشریافته است. اما آنچه در کنار این خبر توجه ها را به خود جلب کرد، نام یکی از متهمان این پرونده به نام مرجان شیخ الاسلامی و ارتباط وی با مهدی خلجی است .حشمت رئیسی در برنامه خود پرده ی جدیدی ازاین ارتباط وخرج های فراوان مرجان شیخ الاسلام برای مهدی خلجی برمی دارد.

توهین رئیس جمهور اسرائیل به مردم ایران

وجه اشتراک بی بی سی فارسی با اسرائیل در دشمنی با حکومت ایران باعث شده تا این رسانه هیچگاه فرصتی برای پرداختن و انتقاد به توهین مقامات اسرائیل به مردم ایران را نداشته باشد.

    پرونده ویژه