تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان

جناب شاهزاده تجزیه طلب ها شیر وخورشید را دوست ندارند - بخش سوم

شورای گذار و پروژه لیبی سازی ایران

حسن شریعتمداری دبیر کل و برخی اعضای شورای مدیریت گذار از فرآیند برخورد جامعه جهانی با ایران همانند لیبی حمایت کرده اند. تفکر خطرناکی که می تواند منجر به نابودی ایران شود.

زندگی لاکچری کارشناس ارشد بی بی سی با پول مردم ایران

در روزهای اخیر خبری مبنی بر اختلاس شرکت بازرگانی پتروشیمی در ایران منتشریافته است. اما آنچه در کنار این خبر توجه ها را به خود جلب کرد، نام یکی از متهمان این پرونده به نام مرجان شیخ الاسلامی و ارتباط وی با مهدی خلجی است .حشمت رئیسی در برنامه خود پرده ی جدیدی ازاین ارتباط وخرج های فراوان مرجان شیخ الاسلام برای مهدی خلجی برمی دارد.

توهین رئیس جمهور اسرائیل به مردم ایران

وجه اشتراک بی بی سی فارسی با اسرائیل در دشمنی با حکومت ایران باعث شده تا این رسانه هیچگاه فرصتی برای پرداختن و انتقاد به توهین مقامات اسرائیل به مردم ایران را نداشته باشد.

موج اخراج و استعفا از تلویزیون به رادیوی بی بی سی هم رسید

پس از استعفا چند تن از کارمندان تلویزیون بی بی سی فارسی چون صنم دولتشاهی، مهدی پرپنچی و فرداد فرحزاد از بی بی سی فارسی، موج این استعفاها به بخش رادیویی این شبکه هم رسید.

    پرونده ویژه