تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان

همایش مجاهدین در پاریس، واکنش ها در لندن و لس آنجلس

حمله تروریستی تهران و عاملان آن (قسمت دوم)

بسیاری از تحلیل گران حادثه تروریستی مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی در تهران را صرفا بر عهده داعش نمی دانند.

ایران در هفته ای که گذشت؛ نود ثانیه 110

در این فتوکلیپ 90 ثانیه ای اتفاقات یک هفته گذشته ایران را با هم مرور می کنیم. این فتو کلیپ هر جمعه از سایت رصد تی وی منتشر می شود.

مسعود بهنود: ایران در سال 2006 به جام جهانی صعود نکرده است

یهره برداری های سیاسی از هر اتفاقی در ایران توسط بی بی سی همواره با غرض های سیاسی همراه بود، این بهره برداری ها هزینه های نیز برای کارشناسان این شبکه در بر داشته است.

ایران در هفته ای که گذشت؛ نود ثانیه 106

در این فتوکلیپ 90 ثانیه ای اتفاقات یک هفته گذشته ایران را با هم مرور می کنیم. این فتو کلیپ هر جمعه از سایت رصد تی وی منتشر می شود.

پرونده ویژه