تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان

هشدار; بوی تجزیه ایران می آید - بخش اول

شورای گذار و پروژه لیبی سازی ایران

حسن شریعتمداری دبیر کل و برخی اعضای شورای مدیریت گذار از فرآیند برخورد جامعه جهانی با ایران همانند لیبی حمایت کرده اند. تفکر خطرناکی که می تواند منجر به نابودی ایران شود.

درخواست پول برای مبارزه در منوتو، کلاهبرداری جدید حقوقدان ها؟

کاوه موسوی مشاور حقوقی شورای گذار با حضور در تلویزیون منوتو از اپوزسیون جمهوری اسلامی خواست برای جلوگیری از سفر مقامات منتسب به این نظام به وی کمک مالی کنند. موضوعی که بعلت مشخص نبودن سازکار آن و شفاف نبودن چگونگیِ هزینه کردِ پول، میتواند بعنوان عمل مجرمانه و کلاهبرداری تحت پیگرد قرار گیرد. پیش از این نیز مسیح علی نژاد با تنظیم شکایتی درخواست غرامت 500 میلیون دلاری بابت زندانی شدن برادرش در ایران کرده بود، اتفاقی که بسیاری از آن بعنوان کاسبی یاد کرده بودند.

آوازه آزادی مطبوعات در غرب از دور خوش است

آزادی مطبوعات و رسانه یکی از موضوعاتی است که کشورهای اروپایی و آمریکا مدعی آن هستند. اما واقعیت آن است که در این کشورها نیز آزادی حد و مرز دارد و زمانی که موضوع امنیتی و بر ضد اهداف بخش حاکم باشد با آنها برخورد می کنند.

    پرونده ویژه