تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان

"فایل صوتی منتشر شده از جلسه محرمانه رضا پهلوی"

پهلوی

نوری زاده؛ عامل ترور یا وحدت اپوزیسیون؟

حمایت نوریزاده از تجزیه طلبان بر کسی پوشیده نیست. از سوی دیگر ارتباط وی با رضا پهلوی نیز ارتباطی نزدیک دارد. اما نوریزاده به دلیل آنکه مستقیما از سوی سرویس های امنیتی مشترک با سازمان مجاهدین خلق پشتیبانی می شود، ظن ارتباط پشت پرده اش با این سازمان نیز تقویت شده است . این موضوع زمانی آشکارتر می گردد که نقش نوریزاده و این سازمان در ترور و قتل اپوزسیون در خارج از کشور ، زیر ذره بین قرار گیرد .

همایش مجاهدین در پاریس، واکنش ها در لندن و لس آنجلس

روز شنبه، دهم تیرماه 1396 همایش سالیانه مجاهدین خلق ایران، از گروه های اپوزسیون ایران در پاریس فرانسه برگزار شد.

رضا پهلوی؛ جنگ طلبی در پوشش دموکراسی خواهی

با روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا، دو گروه اپوزیسون ایران تلاش زیادی برای نزدیک شدن به او و جمهوری خواهان جنگ طلب دارند .

پرونده ویژه