تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان

7 آبان،جدال اپوزسیون؛ از فرار رضا پهلوی تا اخلالِ جنبش ری-استارت

سلطنت طلب

خلیج عربیِ ترامپ، دردسر تازه اپوزسیون؛ از پنهان کاری تا خیانت

استفاده از نام جعلی خلیج عربی توسط دونالد ترامپ با واکنش اپوزسیون مواجه می شود. حمایت اکثر آنان از سخنرانی ترامپ و حاشیه ای دانستنِ بحث پیرامون واژه ی خلیج عربی پشت پرده بسیاری از مسائل را آشکار می سازد.

دعوا واختلاف، واکنش اپوزیسیون به صحبت های ترامپ

ترامپ در سخنرانی شب گذشته خود بجای واژه "خلیج فارس" از نام جعلی آن استفاده کرد که واکنش اپوزیسیون را در بر داشت.

از کردستان تا کاتالونیا; تقلای فخرآور برای گرفتن سمت در دولت ترامپ

پس از اجرای همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق ، اکثر کارشناسان به تجزیه و تحلیل ماجرا پرداختند. هم پرسی ای که فقط اسرائیل از آن حمایت کرد.اما در بین اپوزیسیون ایران هم بودند کسانی که از این همه پرسی حمایت کرده و حق استقلال برای منطقه کردستان عراق را محفوظ دانستند. امیرعباس فخرآور از جمله همین افراد است.اما وی در حالی از حق استقلال منطقه کردستان عراق دفاع می کند که حدود 5000 کیلومتر آنطرف تر، همین حق را برای مردم منطقه کاتالونیای اسپانیا قائل نیست.

دعوای همایون و درمانی، دست شاهزاده را رو کرد؛ رضا پهلوی، دیکتاتور کوچک

بالا گرفتن اختلاف میان دو تلویزیون حامی شاهزاده، پرده از دیکتاتوری و مافیای خاندان پهلوی در خارج از ایران برداشته است. از سوی دیگر استعفای رضا پهلوی از شورای ملی و پس زدن او توسط سلطنت طلبان، وی را در بن بست سیاسی قرار داده است.

پرونده ویژه