تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان

نخستین واکنش رضا پهلوی به تشییع میلیونی سردار سلیمانی

رضا پهلوی

جوانمردی جدیدترین فعال تجزیه طلب اپوزیسیون

علی جوانمردی به دلیل کُرد بودن گزینه مناسبی برای صدای آمریکا بود تا در اربیل عراق حضور یابد، اما خبرهای او بقدری جانبدارانه، ساختگی و در حمایت از گروههای تروریستی منطقه بود که به خبرنگار پژاک شهرت یافت.

خرجی دادن عربستان به رضا پهلوی بی سابقه نیست

احمد علی انصاری در مصاحبه اخیر خود سخنانی را بیان کرده است که نشان میدهد پول گرفتن رضا پهلوی از عربستان بی سابقه نیست.

موشن گرافیک تجزیه ایران از جعفر رائد تا علیرضا نوری زاده

سفیر سابق پهلوی در عربستان که پس از انقلاب از سوی سعودی مامور سازماندهی اپوزیسیون ایران می شود. یکی از اهداف او تجزیه ایران بود که پس از مرگ او علیرضا نوری زاده آن را دنبال می کند.

دور شدن سایه جنگ(3)؛ از خیانت شاهزاده تا آشتی ملی

با روی کار آمدن ترامپ، کشورهای منطقه بر طبل جنگ علیه ایران می کوبند. این اقدام پیامد هایی دارد؛ از جمله لابی رضا پهلوی و مجاهدین خلق و تجزیه طلب ها با کابینه ترامپ است. در این بین بخشی از اصلاح طلب ها به رهبری خاتمی به قول خود بدنبال آشتی ملی هستند؛ طرحی که اگر چه در ظاهر آنها را از اپوزسیون جدا می کند اما فضایی دو قطبی در دل این جریان را سبب شده است.

    پرونده ویژه