تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان

جوانمردی جدیدترین فعال تجزیه طلب اپوزیسیون

صدای آمریکا

خرجی دادن عربستان به رضا پهلوی بی سابقه نیست

احمد علی انصاری در مصاحبه اخیر خود سخنانی را بیان کرده است که نشان میدهد پول گرفتن رضا پهلوی از عربستان بی سابقه نیست.

موشن گرافیک تجزیه ایران از جعفر رائد تا علیرضا نوری زاده

سفیر سابق پهلوی در عربستان که پس از انقلاب از سوی سعودی مامور سازماندهی اپوزیسیون ایران می شود. یکی از اهداف او تجزیه ایران بود که پس از مرگ او علیرضا نوری زاده آن را دنبال می کند.

دور شدن سایه جنگ(3)؛ از خیانت شاهزاده تا آشتی ملی

با روی کار آمدن ترامپ، کشورهای منطقه بر طبل جنگ علیه ایران می کوبند. این اقدام پیامد هایی دارد؛ از جمله لابی رضا پهلوی و مجاهدین خلق و تجزیه طلب ها با کابینه ترامپ است. در این بین بخشی از اصلاح طلب ها به رهبری خاتمی به قول خود بدنبال آشتی ملی هستند؛ طرحی که اگر چه در ظاهر آنها را از اپوزسیون جدا می کند اما فضایی دو قطبی در دل این جریان را سبب شده است.

پشت پرده فریاد غرب از نقض حقوق بشر

در حالی که کشورهای غربی با متهم کردن دیگر کشورها به "نقض حقوق بشر" سعی در القای نگرانی خود از پایمال شدن حقوق انسانی دارند، اقدامات انها نشان از کارنامه سیاه این کشورها در این زمینه دارد. 

پرونده ویژه