تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان

شورای گذار و پروژه لیبی سازی ایران

نخستین واکنش رضا پهلوی به تشییع میلیونی سردار سلیمانی

رضا پهلوی که از ابتدای ماجرای ترور سردار سلیمانی توسط آمریکا سکوت اختیار کرده بود ، امروز و در موسسه هادسون آمریکا مردم حاضر در تشییع جنازه وی را جمعیت کرایه شده توسط رژیم ایران نامید.

جوانمردی جدیدترین فعال تجزیه طلب اپوزیسیون

علی جوانمردی به دلیل کُرد بودن گزینه مناسبی برای صدای آمریکا بود تا در اربیل عراق حضور یابد، اما خبرهای او بقدری جانبدارانه، ساختگی و در حمایت از گروههای تروریستی منطقه بود که به خبرنگار پژاک شهرت یافت.

خرجی دادن عربستان به رضا پهلوی بی سابقه نیست

احمد علی انصاری در مصاحبه اخیر خود سخنانی را بیان کرده است که نشان میدهد پول گرفتن رضا پهلوی از عربستان بی سابقه نیست.

موشن گرافیک تجزیه ایران از جعفر رائد تا علیرضا نوری زاده

سفیر سابق پهلوی در عربستان که پس از انقلاب از سوی سعودی مامور سازماندهی اپوزیسیون ایران می شود. یکی از اهداف او تجزیه ایران بود که پس از مرگ او علیرضا نوری زاده آن را دنبال می کند.

    پرونده ویژه