تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان

دنیای بدون جنگ ابی و شادمهر در عربستان

نود ثانیه 43/ پایان ماراتن انتخابات

در این فتوکلیپ 90 ثانیه ای اتفاقات یک هفته گذشته ایران را با هم مرور می کنیم. این فتو کلیپ هر جمعه از سایت رصد تی وی منتشر می شود.

نود ثانیه 42/ تبلیغات، رای، شمارش

در این فتوکلیپ 90 ثانیه ای اتفاقات یک هفته گذشته ایران را با هم مرور می کنیم. این فتو کلیپ هر جمعه از سایت رصد تی وی منتشر می شود.

از فجر تا انتخابات؛ نود ثانیه قسمت 41

در این فتوکلیپ 90 ثانیه ای اتفاقات یک هفته گذشته ایران را با هم مرور می کنیم. این فتو کلیپ هر جمعه از سایت رصد تی وی منتشر می شود.

چرا سه نماینده آمریکا درخواست ویزا به ایران کردند؟

درخواست ویزا برای ورود به ایران دو رو دارد، یکی دخالت در امور کشور است و دیگری اتهام حقوق بشری به ایران.

    پرونده ویژه