تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان

28 مرداد، روزی که به مصدق و ایران خیانت شد

اعتماد به آمریکا، بزرگترین اشتباه مصدق بود

در سالگرد کودتای 28 مرداد به جزئیات این حادثه از نگاهی دیگر می پردازیم.

بیست و هشت مرداد و آقای نخست وزیر؛ نودثانیه 64

در این فتوکلیپ 90 ثانیه ای اتفاقات یک هفته گذشته ایران را با هم مرور می کنیم. این فتو کلیپ هر جمعه از سایت رصد تی وی منتشر می شود.

از مصدق تا المپیک؛ نود ثانیه 61

در این فتوکلیپ 90 ثانیه ای اتفاقات یک هفته گذشته ایران را با هم مرور می کنیم. این فتو کلیپ هر جمعه از سایت رصد تی وی منتشر می شود.

کودتای 28 مرداد؛ پیامی از دل انگلیس

نقش انگلیس و آمریکا در 28 مرداد بر کسی پوشیده است، اما چندین سال است تلاش می شود با تبلیغات رسانه ای نقش این دو کشور از این قضیه پاک شود.