478
در حال بارگزاری...

موشن گرافیک مجلس خبرگان - شماره دو

 
با توجه به پیشرو داشتن انتخابات مجلس خبرگان رهبری در مجموعه موشن گرافیک های "خبرگان رهبری" به این مجلس و انتخابات اخیر آن می پردازیم.
08:06  1394/10/08  
نظر دهید