1432

پوستر/ الان دقیقاً زمان انکار است - شماره دو

با وجود اینکه آمریـکایی ها اذعان کرده اند با همکاری انگلیـس کـودتای 28 مرداد 1332 را انجام داده اند، اما بی بی سی فارسی در طول چند سـال اخیر پروژه ای را آغاز کرده که هدفش کمرنگ کردن و حذف نقش انگلیس در این کودتا است. اثرگذاری انگلیس در این کودتا در تحقیقات این شبکه جایی ندارد.
نظر دهید
5
1
احسان   1395/05/26 09:08 قبل از ظهر
آفرین بی بی سی رفتارش بسیار غیر حرفه ایه