3183

کارتون/ موضوع برنامه های اپوزیسیون سلطنت طلب چطور انتخاب می شود؟

اپوزیسیون سلطنت طلب همواره با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می کنند، آنها سعی دارند با فروش اجناس در میان برنامه هزینه های خود و شبکه شان را تامین کنند.
این مشکلات مالی گاهی اینقدر زیاد می شود که موضوع برنامه های آنها را تحت شعاع قرار میدهد و اینگونه است که "موجودی انبار فروش تلویزیون" یک آیتم تاثیر گذار در انتخاب موضوع برنامه ها می شود که گاهی این موضوعات به زور به هم بافته می شود.
نظر دهید
0
0
ارش   1396/09/06 2:03 بعد از ظهر
خخخخخخ خیلی حال کردم