4190

کارتون/ پسر خاله فرح: خاندان پهلوی خسیس هستند

پسر خاله فرح از افراد نزدیک و مشاور مالی و سیاسی محمدرضا پهلوی و رضا پهلوی در مصاحبه ای گفت خساست از صفات خاندان پهلوی بود!
نظر دهید