665

مجموعه پوستر های ارمغان تاریکی - زن را آزاد کنید

یکی از نشانه های مردسالاری غربی ها، مسئله آزادی زن است. زیرا زن را در معرض دید مردان قرار می دهند تا از آن بهره برند.
نظر دهید