تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
101
  
 عدالت انقلابی با چاشنی احساسات در بی بی سی
   

در حال بارگزاری...

 عدالت انقلابی با چاشنی احساسات در بی بی سی

10:36  1394/08/19  

بی بی سی در یکی از برنامه های خود به نام عدالت انقلابی افرادی را جلوی دوربین می آورد که صحبت های آنها دارای تناقض های آشکاری است.

نظر دهید
مطالب مرتبط