تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
10651
  
مریم معمار رجوی !
   

در حال بارگزاری...

مریم معمار رجوی !

15:13  1398/04/27  

دفاع مجدد مریم معمار صادقی مدیر اندیشکده توانا از گزینه جنگ برعلیه ایران برای آوردن صلح به این کشور، علی رغم ژست دموکراسی خواهانه وی، باعث شده است رفتار وی با گروه مجاهدین مقایسه شده و با پدیده جدیدی تحت عنوان "مریم معمار رجوی" مواجه باشیم.

نظر دهید
مطالب مرتبط