تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
1094
08:22  1395/02/13  

بینندگان نظرات صدای آمریکا را به چالش کشاندند

بینندگانبینندگان

برنامه روی خط در یکی از برنامه های خود به موضوع گشت نامحسوس پرداخت.

در این برنامه مجری صدای آمریکا سعی می کرد تا اصل طرح را ناکارامد نشان دهد که با واکنش بینندگان این شبکه مواجه شد.
در حال بارگزاری...


این مخالفت ها و جوسازی مجری برنامه روی خط (مسعود سفیری) تا جایی ادامه پیدا کرد که نظرات مخاطبان از چارچوب موضوع برنامه خارج شد و عملا جنگ لفظی بین مخاطب و مجری برنامه صورت گرفت.
در حال بارگزاری...


البته این تنش ها بیشتر هم شد.
در حال بارگزاری...


عدم مدیریت برنامه توسط مجری صدای آمریکا، قطع صدای مخالف و فضاسازی بارها برنامه را به این سو می برد که مخاطب شبکه واکنش نشان می دهد و سعی در تخریب اهداف صدای آمریکا را دارد.
نظر دهید
مطالب مرتبط