تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
1131
  
میکروفن های روشن؛ دردسر سیاستمداران انگلیسی
   

در حال بارگزاری...

میکروفن های روشن؛ دردسر سیاستمداران انگلیسی

12:45  1395/02/24  

سیاستمداران معمولا با حرف های حساب شده و لباس های اتو کشیده در ذهن ها تداعی می شوند. این تصویر آن قدر برای مخاطبان رسانه ها تکرار شده که کسی فکرش را هم نمی کند، ممکن است ته دل سیاست مداران چیز دیگری باشد.

به گزارش رصد تی وی , انتشار اظهار نظری از ملکه بریتانیا در خصوص رهبران عالی چین که چند ماه پیش به انگلستان سفرکرده بودند؛ موجی از انتقاد ها را علیه او به دنبال داشت.
یک روز پیش از این هم انتشار ویدئویی از کاخ باکینگهام که در آن دیوید کامرون در حضور ملکه، دو کشور افغانستان و نیجریه را "فاسد" خوانده بود، جنجالی مشابه در پی داشت. این دو مورد البته بازهم در چارچوب حرف های حساب شده تلقی می شوند آن هم وقتی گویندگانشان لباس های دیپلماتیک به تن داشتند.
با این همه بی بی سی فارسی هم نتوانست این انتقادات را مخفی کند و تنها توانست آن را به عنوان خطایی رایج از سیاستمداران نشان دهد.
این شبکه ادعا می کند ملکه بریتانیا در امور سیاسی دخالت نمی کند. انتشار اظهار نظرهایی از این قبیل اما حتی از نگاه بی بی سی ورود به دنیای دیپلماسی است؛ حتی اگر عرف دیپلماتیک در آن رعایت نشده باشد.

نظر دهید