تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
1159
  
صدای آمریکا: انتقاد از صدا و سیما آزاد، انتقاد از ما ممنوع
   

در حال بارگزاری...

صدای آمریکا: انتقاد از صدا و سیما آزاد، انتقاد از ما ممنوع

20:15  1395/02/30  

صدای آمریکا، بعد از استعفا ریاست صدا و سیما (محمد سرفراز) برنامه ای جهت بررسی این موضوع برگزار کرد.

با استعفای محمد سر افزار، رسانه های اپوزیسیون ایران فرصت را مغتنم شمردند و به این موضوع پرداختند.
روند مد نظر این شبکه، صرفا انتقاد به سیستم اسلامی حاکم در ایران است و در میان کنار نقد این سیستم، اجازه نقد خودشان را به مخاطب هایشان نمیدهند و مخاطبینی که بخواهند در این باره نظری بدهند، جایی در برنامه ندارند.
بیننده ای در برنامه روی خط نظری درباره کاهش بیننده شبکه صدای آمریکا و برنامه افق داشت که به سرعت تماس او قطع شد.
نظر دهید
مطالب مرتبط