تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
1175
  
خیزش تندروها در بی بی سی
   

در حال بارگزاری...

خیزش تندروها در بی بی سی

09:41  1395/03/08  

انتخابات پیشِ رویِ ایران که حدود یک سال دیگر قرار است برگزار شود؛ همان خاک­ریزی است که بی بی سی برای فتح کردن آن آرایش تهاجمی نیروهایش را تغییر داد. تغییری که اتاق فکر این شبکه را تاحدودی مختل کرده  است.

خبرسازی این بنگاه خبری هم برخلاف رسم معمول این شبکه خیلی زود کلید خورده است. خبرهایی که یکی به نعل است و یکی به میخ اما این بار نه بخاطر بی طرفیِ بی بی سی؛ بلکه بخاطر جدال فکری میان کارمندان آن بر سر "طعمه ای به نام انتخابات".

نظر دهید