تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
1180
  
واکنش مخاطب به اجرای ضعیف مجری صدای آمریکا؛ "لطفا قطع نکنید"
   

در حال بارگزاری...

واکنش مخاطب به اجرای ضعیف مجری صدای آمریکا؛ "لطفا قطع نکنید"

08:19  1395/03/08  

با توجه به اجرای ضعیف مجری صدای آمریکا و در انحصار گرفتن تریبونی که قرار بود در اختیار مخاطبان باشد، بینندگان این برنامه واکنش نشان دادند.

بینندگان برنامه روی خط صدای آمریکا با توجه قطع های مکرر صدای بینندگان از سوی مجری برنامه، درخواست کردند که به بینندگان احترام گذاشته شود، گرچه این درخواست تلویحا پذیرفته شد اما تماس همین مخاطب قطع شد تا نشان دهد صدای آمریکا باید فکری برای مجریان برنامه های زنده خود بکند تا از این بحران گذر کنند.
نظر دهید