تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
1309
  
ادعای دو رویی برای ماندن روی خط خبری
   

در حال بارگزاری...

ادعای دو رویی برای ماندن روی خط خبری

15:04  1395/04/10  

برای اینکه یک رسانه, پویا و فعال به نظربیاید، باید همیشه حرفی برای گفتن داشته باشد. حرف هایی که گاهی اوقات مشروعیتش را از راه های نامعلوم می گیرد و گاهی از سندهایی محرمانه که کسی جز این رسانه به آن ها دسترسی ندارد.

buy accutane 10mg uk

buy accutane pills


نظر دهید
مطالب مرتبط