تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
1394
مجموعه "بی بی سی سپر بلای ملکه پیر"
  
خیانت ملکه به شاه؛ تحقیر پاسپورت پهلوی
   

در حال بارگزاری...

خیانت ملکه به شاه؛ تحقیر پاسپورت پهلوی

20:00  1395/05/08  

محمدرضا پهلوی در زمان خروجش از ایران قصد پناهندگی در بریتانیا را داشت که با مخالفت ملکه روبرو شد. 

حکومت پهلوی و سطلنت بریتانیا همواره دو متحدِ نزدیک به هم بودند و رسانه بی بی سی نقشی موثر در گرمی این روابط داشت . اما مطابق با اسناد منتشر شده اخیر، در آستانه انقلاب سال 57 ، بریتانیا درخواست پناهندگی محمدرضا پهلوی را رد می کند.

بی بی سی ملکه انگلیس را از این ماجرا مبرا می داند و نخست وزیر وقت بریتانیا (مارگارت تاچر) را عاملِ دیپورت شاه ایران معرفی می کند . نقطه قابل تامل آنجاست که عزل و تنفیذ نخست وزیر بریتانیا در حوزه اختیارات ملکه است و تمامی امور دولت تحت نظارتِ وی انجام می پذیرد.

نظر دهید
4
0
جلیل   1395/05/10 09:07 قبل از ظهر
آفرین خوب بود
مطالب مرتبط